VISJON

RuthelinrGrunnlegger og daglig leder Ruth Elin Rønning forteller:

Min drøm og visjon om et Ruts Hus ble til for 20 år siden. Da gikk jeg gjennom en dyp krise og hadde et sterkt behov for å prate med noen som forsto og som kunne hjelpe meg til å leve.
Livet kan by på mange forskjellige utfordringer. Sorg, savn, skilsmisse, traumer etter ulykker, overgrep, seksuell forvirring, ensomhet og barnløshet er bare noen få av de mange utfordringer det kan være godt (og nødvendig) å snakke med andre om. Ruts Hus er ment å være et trygt sted hvor vi tør å snakke om slike ting.

Ruts Hus er oppkalt etter Ruts bok i Bibelen. Det er en fantastisk kjærlighetshistorie mellom Rut og Boas og samtidig en beretning om Guds ledelse. Boas ble Ruts forløser, som Jesus er det for oss.

Bønn er et viktig verktøy for at mennesker igjen skal føle glede over livet og bli gjenopprettet. Derfor tilbyr vi forbønn til de som ønsker det. Den Hellige Ånd kan gå inn i en situasjon og gi en bedre løsning enn noen av oss kan. Gud, som har skapt oss, er den beste til å sette oss sammen igjen. Han kjenner oss til fulle og vet hva hver enkelt trenger.

Jeg ønsker deg velkommen som bruker av Ruts Hus.