TRAUMETERAPI

SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI                       
når ordene ikke strekker til

Har du vært utsatt for vold, ulykker eller andre belastende hendelser, og / eller sliter du med selvbildet og relasjonene dine?  

Sensorimotorisk psykoterapi er en skånsom og helhetlig behandling for kropp og sinn. Symptomer på traumatisering kan være panikk, angst, uro, mareritt, påtrengende minner, søvnproblemer, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, tomhetsfølelse, depresjon, utmattelse, smerter eller annet.

Traumatiske hendelser kan sette seg i kroppen og nervesystemet og påvirke tanker og følelser i lang tid etterpå. Ved å ta utgangspunkt i kroppens sansefornemmelser og bevegelser, uten berøring, kan traumeminner bli bearbeidet og leget, uten at man må fortelle så mye. Fokus er å finne fotfestet, stabilisere seg og kunne sette gode grenser, bearbeide traumene og vanskene med tilknytning og relasjoner. Målet er å finne tilbake til seg selv og den man egentlig er – og finne nye muligheter i livet.

Behandlingen foregår hos Vita Nova Traumeterapi, Industrigata 6 , 4632 Kristiansand ved psykoterapeut Julie Falch Bjørklid.

Priser:
Førstegangskonsultasjon, 90 minutter, kr. 700,00
Terapitime, 60 minutter, kr. 550,00
Utvidet terapitime, 90 minutter, kr. 700.00

TIMEBESTILLING: www.vitanova.no/kontakt, tlf. 929 91 015  eller e-post  post@vitanova.no

 

Personvernerklæring