OM OSS

Litt om noen av våre veiledere

RUTH ELIN RØNNING

Ruth Elin er gift og har 2 voksne barn. Ruth Elin ble frelst allerede som 9. åring. For rundt 20 år siden fikk hun en drøm og visjon om et sted som Ruts Hus etter selv å ha vært gjennom en dyp krise i livet.
Hun gikk på Omsorgsskolen skoleåret 2003/2004 hvor hun fant tilbake til tryggheten i Gud og lærte å kjenne Ham som en god Far. Hun arbeider i resepsjonen på Filadelfia Vennesla og bistår Omsorgsskolen som veileder for deres elever. Rut Elin er visjonsbærer.

WENCHE NOR LARSEN

Hjerte2_edit Wenche er gift, har barn og 1 barnebarn.
Hun arbeider i resepsjonen på Filadelfia Vennesla og bistår Omsorgsskolen som veileder for deres elever.
Etter å ha opplevd vanskelige ting i livet, brenner Wenches hjerte for å kunne være til hjelp, slik at mennesker kan få komme videre i livene sine.
Wenche forkynner Guds ord.

ANNE KATRINE RAVNÅ

Gift med Per Arne.
Hun er lærer og veileder på Omsorgskolen i Vennesla.
Har tidligere jobbet mange år som lærer og pedagogisk, psykologisk rådgiver i videregående skole. Hun er utdannet lektor med pedagogikk som hovedfag.
Forfatter av boken “Aldri mer et offer”.
Erfaren sjelesørger.

PER ARNE RAVNÅ

Gift med Anne Katrine.
Han har jobbet i 18 år som rådgiver i NAV. Er i dag lærer og veileder på Omsorgskolen i Vennesla. Han har psykologi, rådgivning og kristendom i fagkretsen.
Erfaren sjelesørger.
Per Arne og Anne Katrine har i en årrekke brukt mye av tiden sin på sjelesorg og forbønn, og mange har fått hjelp gjennom deres tjeneste.